måndag 15 oktober 2007

Ceasar non supra grammáticos

Quae fuerunt vítia, mores sunt – óptimum est pati quod emendare non possis!
Fit semper témpore peior homo. Nihil est ab omni parte beatum ... dira necéssitas.

In caducum paríetem nos inclinávimus! Naturam expellas furca, tamen usque recurret naturalia
mórtui vivos docent.

Pulvis et umbra sumus? Stultorum infinitus est númerus...! Hmm
calumniare audacter; semper áliquid harete.

Ite, missa est. Dixi.


Jag kan blogga på latin i fortsättningen! Idag fick jag nämligen Ebbe Vilborgs Latinska citat, sorry, dictum et scriptum latine, i brevlådan eftersom jag prenumererar på Språktidningen.

Pax!

4 kommentarer:

Översättarhelena sa...

Va? Den har inte jag fått!?

görel sa...

Den kommer nog! Det verkar som om alla som betalar en prenumeration nu får både den och 3 månaders abonnemang på ne.se.

Jessika sa...

Det är en bra bok. De kunde göra bra citat som man kan använda i alla möjliga sammanhang.
Min favorit är Dum spiro, spero. Dum vivimus, vivamus är också ett bra råd.

görel sa...

Mycket bra deviser, båda två!