fredag 16 november 2007

Eskil – vill inte vara med och bestämma

När han i Ekot idag ställs inför uppgiften att köttdjursuppfödningen står för 18 % av utsläppet av växthusgaser säger jordbruksminister Eskil Erlandsson att han inte vill lägga sig i vad folk äter. I stället ska man invänta att nya foder som leder till mindre metanutsläpp tas fram.

Tja, ministrarna kanske inte ska bestämma så mycket? Finansministern behöver väl inte lägga sig i om vi betalar skatt eller inte? Där tycks det ju redan finnas en generöst tilltagen gråzon. Det får mig att fundera på vad motsatsen till ministerstyre är? Alltså en minister som inte styr alls, vad kallas det?

Nu ska jag inte vara rabiat, det är skillnad på bilar och kor såtillvida att korna inte äter fossilt material utan "färsk" biomassa, och det går säkert också att förändra fodret så att problemet minskar till viss del.

Fodertillverkningen är i sig ett miljöproblem när konstgödsel används och eftersom det till stor del består av importerat sojamjöl och vegetabiliska oljor. Sojabönorna odlas och transporteras på mark som röjts från regnskog eller annan vegetation och ska sen transporteras långa vägar innan det kommer fram till foderbingen. Fodret påverkar även kvaliteten och näringsinnehållet hos köttet – kor som enbart betar gräs har exempelvis bättre kvot av omega-3/omega-6-fettsyror. Men när korna äter mer grovfoder som vid KRAV-godkänd uppfödning genereras mer metangas – det finns helt enkelt inget alternativ som är bäst på allt.

Det är inte lätt att veta hur man bäst ska göra. I vår familj gillar vi visserligen grönsaker, men kommer nog aldrig att bli renodlade vegeterianer. Däremot känns det ganska självklart att dra ner på nötköttet och i stället lite oftare välja kött från gris, får, höns (bättre foderomvandlare), fisk eller svamp/quorn/bönor/baljväxter. Det är faktiskt ingen uppoffring alls! Hörru Eskil, skulle inte du kunna tänka dig att åtminstone föra ett resonemang om saken? Det skulle i alla fall ge intrycket av att du har tänkt på problemet, att du bryr dig liksom.

Några länkar som dök upp under googlandet (har inte läst dem själv än):
Nya aktörer på världsmarknaden: Global marknadsöversikt för jordbruksprodukter (Jordbruksverket)
rättvismat.nu

Växande marknad: Försäljning, volymer& trender för ekologisk mat EKOLOGISKA LANTBRUKARNA 2006
klimathotet.net
Jämförande studie på miljöverkan från ekologiskt och konventionellt producerade livsmedel med avseende på växthuseffekt och övergödning (KOnsumentföreningen STockholm)
Lantbruket & konkurrenskraften (Livsmedelsekonomiska institutet)

4 kommentarer:

Översättarhelena sa...

Det kan väl lämpligen kallas ministerflathet.

görel sa...

Inte dumt, inte dumt alls!

Åsa sa...

Heja dig Görel! Bra inlägg :) En minister som inte bestämmer skulle kanske börja se sig om efter annat jobb...
Håller med dig om att det inte är lätta att veta hur man bäst ska göra. Ur klimatsynpunkt "kostar" nötköttet säkert mer men matmässigt skulle jag med all säkerhet välja kon framför grisen vars kött försurar kroppen!

görel sa...

Ja, men blir lite trött på prioriteringarna ibland. Men säger du att griskött försurar kroppen, hurdå?